برگزیده شدن شرکت فرومولیبدن کویر رفسنجان به عنوان صادر کننده نمونه استان از سال 87 تا کنون از بین دهها صادر کننده استان و در شرایط بروز بحران اقتصاد جهانی صورت پذیرفت ، در درجه اول حاصل عنایات خداوند متعال بود،که این شرکت توانسته است در مدت 9 سال فعالیت خود ؛ بیش از 50 میلیون دلار محصولات خود را با بالا ترین کیفیت به کشور های مختلف  صادر نموده وبارها به عنوان صنعت برگزیده استان وکارآفرین برتر نیز انتخاب گردد.

در وهله دوم نیز این موفقیتهارا مرهون پرسنل زحمتکش خود می دانیم که در سخت ترین شرایط ، با کار وتلاش وصف ناپذیر ، از بدیهی ترین حقوق خود گذشته و با کاستن از هزینه های غیر ضروری ، صرفه جویی و مدیریت مصرف توانستند ما را به این موفقیتها برسانند.

در وهله سوم بایستی از مدیران و سرمایه گذاران اصلی این شرکت (صندوق بازنشستگی  صنایع مس ایران)تشکرنمائیم که  با اعتماد کامل از اعتبار خود در جهت استفاده تسهیلات بانکی به منظور تامین مواد اولیه وسرمایه در گردش شرکت ، یاری نمودند.

در وهله چهارم بایستی از مسئولین محترم بانک ها ی تجارت ، توسعه صادرات ،بانک ملی  و بانک صادرات که در جهت ارائه تسهیلات وخدمات بانکی ما را در جهت نیل به این موفقیتها یاری نمودند ، تقدیر وتشکر بعمل آوریم.

و در  پایان به اطلاع می رسانیم که علی رغم نیل به این همه موفقیتها ، این شرکت را از دریافت جوایز صادراتی خود محروم کرده اند.اینجانب از مسئولین  و نهادهای ذیربط ، استاندار محترم  ، سازمان بازرگانی  واتاق بازرگانی ( به عنوان حامی بخش غیر دولتی ) وهمه کسانی که می توانند ما را در این جهت یاری نمایند ، انتظار داریم این شرکت را در جهت اخذ جوایز صادراتی خود که می تواند بخشی از صدمات ناشی از بحران اقتصادی را جبران نماید ، یاری نمایند